Ventmalas

Kontakti

IK “Ventmalas”

Adrese:
“Ventmaļi”, Lēnas, Nīkraces pag., Kuldīgas nov., LV-3326

Konta Nr.:
AS SEB banka, UNLALV2X
LV93 UNLA 0050 0230 1950 8

E-pasts:

andris.seja@gmail.com

Tālrunis:
+371 29633991

Karte ar atrašanās vietu: